Szanowni Państwo

 

w związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa subskrypcji w naszych newsletterach oraz ochrony Państwa danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym niniejszym newsletterem (dalej: „Administrator”) jest

    MC Koncept

    ul. Zielone Zacisze 1/388

    03-294 Warszawa

    NIP: 8251933503

Firma ekoubranka zajmuje się produkcją oraz sprzedażą ubranek i akcesoriów dziecięcych.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Natalia Bielawska

MC Koncept

ul. Zielone Zacisze 1/388

03-294 Warszawa

lub drogą elektroniczną: ekoubranka@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

MC Koncept

ul. Zielone Zacisze 1/388

03-294 Warszawa

lub drogą elektroniczną: ekoubranka@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego subskrybowania newsletterów organizowanych przez ekoubranka, dobrowolnego przekazania danych podczas rejestracji przy zakupie ubranek dziecięcych sprzedawanych przez ekoubranka.

 


4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania informacji o projektach Administratora. Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnych systemów mailingowych. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim ani swoim partnerom.

5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze oraz w profesjonalnych serwisach, które udostępniają nam usługę w pełni bezpiecznego dostarczania newsletterów. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazami danych.

6. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z subskrypcji używając przycisku „Rezygnacja” na dole każdej wiadomości z newslettera lub zaktualizować swoje dane przesyłając informację pod adres ekoubranka@gmail.com. „Rezygnacja” z automatu oznacza zakończenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z praw wskazanych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:
8.1. używanie automatycznych przycisków opisanych w pkt. 6
8.2. kontakt e-mailowy pod adresem: ekoubranka@gmail.com,
8.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Natalia Bielawska, ul. Czerniakowska 201/89; 00-436 Warszawa

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi