Regulamin


§ 1.  INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem www.ekoubranka.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy. 
2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 3. Właścicielem Sklepu internetowego www.ekoubranka.pl jest

MC KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Zielone Zacisze 1/388

03-294 Warszawa

NIP: 5242912173

REGON: 387954030

Dane do konta:

18 1140 2004 0000 3402 8085 9463

4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.ekoubranka.pl, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą a Klientem.

 

§ 2.   OFERTA

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i wliczony do nich został VAT
3. Oferowane towary są fabrycznie nowe. 
4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia. 
6. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
7.Właściciel sklepu może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy. 
8. Prezentowane na stronach Sklepu nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli.
9. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy EkoUbranka Natalia Bielawska lub firm współpracujących. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.
10. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.ekoubranka.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.ekoubranka.pl  
11. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.
 

§ 3.   REJESTRACJA

1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

 

§ 4.   ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.www.ekoubranka.pl lub mailem na adres ekoubranka@gmail.com
2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
4. Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
- anulowania realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia,
- anulowania realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.
5. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Zamówienie wysłane nie może zostać anulowane; w uzasadnionych przypadkach Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.
6. Zamówienia złożone w Sklepie, z nieuregulowaną płatnością oraz w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, zostaną anulowane po upływie 14 (czternaście) dni od złożenia zamówienia.

 

§ 5.   PŁATNOŚĆ

1. Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:

a) przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
b) płatność online za pośrednictwem Systemu platnosci.pl.
c) gotówka: osobiście w siedzibie firmy.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
3. Zakupiony towar z wybraną formą przesyłki inną niż “Odbiór osobisty” wysyłamy w ciągu od 0 do 14 dni roboczych (w zależności od dostępu materiałów) od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
4. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek lub dowód sprzedaży.
5. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 6.   NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep internetowy www.ekoubranka.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

2. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
3. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep internetowy www.ekoubranka.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
4. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep internetowy www.ekoubranka.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 

§ 7.   WYSYŁKA

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa Pocztą Polską następuje zazwyczaj w ciągu 1-3 dni.
2. Wysyłki za granicę realizujemy za pośrednictwem poczty polskiej, dpd lub firmy kurierskiej EMS POCZTEX (dostawa w ciągu 3-7 dni roboczych). Koszty dostawy w całości pokrywa kupujący niezależnie od wartości zamówienia. Zależą one od kraju dostarczenia i wagi paczki. Aktualny cennik znajduje się na stronie: www.pocztex.pl oraz http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html
3. Jeżeli Klient nie otrzymał paczki w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, powinien skontaktować się ze Sklepem.


§ 8.   ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

1. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami odesłania.

 

§ 9.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.
2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

 

§ 10.   WARUNKI REKLAMACJI

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu (paragonem/ fakturą) i zgłoszeniem reklamacyjnym. 
3. Towar, należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
4. Zwrotu wpłaty dokonamy w terminie ok. 14 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
5. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar, należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana”. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.
6. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy ekoubranka@gamil.com
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
8. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

 

§ 11.  DANE OSOBOWE

1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
3.Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.ekoubranka.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§ 12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3. Wszystkie nazwy oraz wzory towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.ekoubranka.pl  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.ekoubranka.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości natychmiastowej realizacji zamówienia.
5. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.ekoubranka.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieodpowiednim stosowaniem produktów. Dotyczy zwłaszcza przedłużaczy do body, których nie wolno dawać dzieciom.
7. Sklep Internetowy www.ekoubranka.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
8. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.ekoubranka.pl są ważne tylko w ofercie internetowej. 
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2013 r.
10. Sklep internetowy www.ekoubranka.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.www.ekoubranka.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
11.Obsługa płatności jest całkowicie bezpieczna (szyfrowana) i realizowana przez serwis www.platnosci.pl na ich serwerze. Nasza firma nie posiada dostępu do numerów kart, okresów ważności i kodu cvv. Dzięki tej formie płatności mogą Państwo zrobić prezent bliskim mieszkającym w Polsce i poza jej granicami. Państwo opłacają zakupy razem z kosztami dostawy, a my dostarczamy je pod wskazany adres.
12. Opinie i pytania, a także zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia można kierować na adres poczty elektronicznej: ekoubranka@gmail.com

 

 

Szanowni Państwo

 

w związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa subskrypcji w naszych newsletterach oraz ochrony Państwa danych osobowych.W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym niniejszym newsletterem (dalej: „Administrator”) jest MC Koncept Michał Czubaszek ul. Zielone Zacisze 1/388 03-294 Warszawa NIP: 8251933503
2. Firma ekoubranka zajmuje się produkcją oraz sprzedażą ubranek i akcesoriów dziecięcych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Natalia Bielawska ul. Zielone Zacisze 1/388; 03-294 Warszawa lub drogą elektroniczną: ekoubranka@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zielone Zacisze 1/388; 03-294 Warszawa lub drogą elektroniczną: ekoubranka@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego subskrybowania newsletterów organizowanych przez ekoubranka, dobrowolnego przekazania danych podczas rejestracji przy zakupie ubranek dziecięcych sprzedawanych przez ekoubranka. 
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania informacji o projektach Administratora. Wiadomości wysyłane są z wykorzystaniem profesjonalnych systemów mailingowych. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim ani swoim partnerom.

5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze oraz w profesjonalnych serwisach, które udostępniają nam usługę w pełni bezpiecznego dostarczania newsletterów. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazami danych.

6. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z subskrypcji używając przycisku „Rezygnacja” na dole każdej wiadomości z newslettera lub zaktualizować swoje dane przesyłając informację pod adres ekoubranka@gmail.com. „Rezygnacja” z automatu oznacza zakończenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z praw wskazanych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:
8.1. używanie automatycznych przycisków opisanych w pkt. 6
8.2. kontakt e-mailowy pod adresem: ekoubranka@gmail.com,
8.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Natalia Bielawska, ul. Zielone Zacisze 1/388; 03-294 WarszawaAdministrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi